Strona główna

Internetowa kartoteka właściciela lokalu e-kartoteka

Internetowa kartoteka właściciela lokalu to strona, która umożliwia właścicielom przeglądanie rozliczenia wpłacanych zaliczek.

E-kartoteka zawiera ponadto:

  • Wyszczególnienie naliczonych opłat miesięcznych
  • Wykaz dokonanych wpłat
  • Informacje o stanie rozrachunków
  • Informacje o wysokości miesięcznej zaliczki, rozliczeniu mediów itp.
  • Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat
  • Dokumenty wewnętrzne wspólnoty

Każdy klient GALEY Nieruchomości otrzyma inny, unikalny kod użytkownika i hasło do systemu internetowej kartoteki właściciela lokalu e-kartoteka w zawiadomieniu o wysokości zaliczek.