Strona główna

Logowanie do E-kartoteki

 • Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami
 • Obsługa finansowo - księgowa
  Obsługa finansowo - księgowa
 • Obsługa techniczna nieruchomości
  Obsługa techniczna nieruchomości
 • Profesjonalny serwis sprzątający
  Profesjonalny serwis sprzątający

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

Obsługa finansowo — księgowa

Obsługa finansowo - księgowa
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • obsługa rachunku bankowego,
 • opracowywanie projektu planu gospodarczego,
 • sporządzanie projektu rocznego sprawozdania finansowego,
 • archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych,

Obsługa administracyjna i reprezentacja

Obsługa administracyjna i reprezentacja
 • reprezentowanie interesów wspólnoty w ramach pełnomocnictw udzielonych przez właścicieli,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty,
 • organizowanie obsługi prawnej wspólnoty,
 • prowadzenie wykazu właścicieli i przypadających im udziałów,
 • zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, energii cieplnej, wywozu śmieci i innych umów niezbędnych do utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • zawarcie umów ubezpieczenia nieruchomości na koszt wspólnoty,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i na zewnątrz.

Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planu remontów i zlecanie prac remontowych,
 • organizowanie nadzoru technicznego nad przeglądami i pracami remontowymi, organizowanie i uczestnictwo w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.
Współpraca

Współpracujemy tylko z firmami, których profesjonalizm, solidność i terminowość została potwierdzona w praktyce. Kadra kierownicza oraz specjaliści posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe.

Współpraca z GALEY

Nawiążemy współpracę z firmami, które mają w ofercie produkty lub usługi mogące przyczynić się do poprawy komfortu i standardu mieszkania właścicieli i użytkowników zarządzanych przez nas nieruchomości. Interesują nas jedynie produkty i usługi wysokiej jakości posiadające walor atrakcyjności cenowej na skutek udzielonych upustów.